Climbing in Arco, 2012

Arco

Photo: Ian McFadyen.